Informacje dotyczące Rekrutacji 2014/15 można uzyskać na stronie Biura Edukacji:


http://www.edukacja.warszawa.pl/

HARMONOGRAM REKRUTACJI 
DLA SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2014/15REKRUTACJA_files/s-%3D%20zkoli%20i%20oddzia%C5%82o%CC%81w%20przedszkolnych%20w%20szko%C5%82ach%20podstawowych%20w%20roku%20szkolnym%202014.pdf
ZASADY REKRUTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2014/15REKRUTACJA_files/amorz%3DB1dowych_przedszkoli-%3D%20%20i%20oddzia%C5%82o%CC%81w%20przedszkolnych%20w%20szko%C5%82ach%20podstawowych.pdf
OŚWIADCZENIA DO POBRANIA / DRUKIREKRUTACJA_files/Os%CC%81wiadczenia.pdf