Historia Przedszkola

 
POWRÓTO_PRZEDSZKOLU.html

Przedszkole nr 18 na Bródnie mieszczące się w przy ul. S. Bolivara 6 w Warszawie istnieje od 13 sierpnia 1974 roku. Przedszkole kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę np. Przedszkole 298, Przedszkole 37 i obecnie Przedszkole 18.

Na początku swojej działalności przedszkole przeznaczone było dla 4 grup dzieci. Jednak ze względu na duże potrzeby społeczne został otwarty dodatkowy 5 oddział , a od 2008 roku 6 oddział.

Początkowo przedszkole było otoczone jedynie ogrodzeniem. Dzisiaj są tutaj piękne drzewa, które zacieniają tereny zabaw dzieci. W latach 1974-2009 w przedszkolu przebywało 5312 dzieci. W tych latach przedszkole ukończyło 1416 absolwentów.

W latach 70 grupy były bardzo liczne- nawet do 40 dzieci. A w całym przedszkolu było ok.200 dzieci. Od 1984 do 1996 roku / 12 lat/ przedszkole było placówką ćwiczeń, w której słuchacze Studium Nauczycielskiego mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, przygotowujące do przyszłej pracy w przedszkolu.

Pod okiem nauczycielek przedszkola słuchaczki SN prowadziły zajęcia ruchowe z dziećmi/339/, zajęcia dydaktyczne /91/, odbywały praktyki asystenckie. Słuchaczki SN obserwowały zajęcia prowadzone przez nauczycielki /745/.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, konkursach. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach.

W miarę dostępnych środków w przedszkolu prowadzone są remonty i adaptacje różnych pomieszczeń .Stale wzbogacana jest baza dydaktyczna, zmienia się wyposażenie sal dla dzieci w nowe meble i zabawki.

Dyrektorem Przedszkola nr 18 w latach 1974-2006 była mgr Krystyna Majewska. Od 01.09.2006 roku dyrektorem Przedszkola nr 18 jest mgr Bogusława Węclewska.